Pengenalan

Apa itu GRP?


Produktiviti yang lebih tinggi dan aspek pertumbuhan
•    Meningkatkan mekanisme pasaran dan persaingan
•    Mengurangkan kerenah dan lebihan
•    Memudahkan masuk dan keluar pasaran

Meningkatkan keyakinan pelabur dan beralih kepada ekonomi berorientasikan pasaran
•    Mengurangkan risiko dan memudahkan pelaburan
•    Meningkatkan kejelasan dan ketelusan
•    Membina kepercayaan dan meningkatkan penyelarasan

Prinsip – Prinsip Amalan Baik Peraturan (GRP).


Amalan kawal selia terbaik oleh Kerajaan Malaysia menyediakan pendekatan dan keperluan yang sistematik untuk memastikan peraturan yang berkualiti dan konsisten menerusi prinsip dan panduan Kualiti dan konsisten menerusi prinsip dan panduan Kualiti Kawal Selia dan Prestasi oleh OECD.
Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD) berpendapat bahawan koheren, pendekatan keseluruhan Kerajaan diperlukan untuk mewujudkan persekitaran pengawalseliaan yang menggalakkan penciptaan dan pertumbuhan perniagaan, peningkatan produktiviti, persaingan, pelaburan dan perdagangan antarabangsa (OECD 2005). Prinsip Kualiti dan Prestasi Pengawalseliaan OECD mengambilkira pendekatan keseluruhan kerajaan yang dinamik untk melaksanakan dasar pengawalseliaan.
1.    Menjalankan program pembaharuan pengawalseliaan peringkat politik yang menetapkan objektif dan rangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan.
2.    Menilai impak dan peraturan kajian sistematik untuk memastikan bahawa mereka memenuhi objektif yang disasarkan dengan cekap dan berkesan dalam persekitaran yang berubah dan ekonomi dan sosial dan kompleks.
3.    Memastikan bahawa peraturan – peraturan, institusi kawal selia yang dipertanggungkan dengan pelaksanaan, dan proses kawal selia yang telus dan tanpa diskriminasi.
4.    Mengkaji dan mengukuhkan yang mana perlu, iaitu skop, keberkesanan, dan penguatkuasaan dasar persaingan.
5.    Merekebentuk peraturan ekonomi dalam semua sektor untuk merangsang persaingan dan kecekapan, dan menghapuskan beberapa peraturan yang tidak relevan kecuali peraturan yang relevan serta untuk kepentingan awam.
6.    Menghapuskan halangan pengawalseliaan yang tidak perlu untuk perdagangan dan pelaburan melalui liberalisasi yang berterusan dan meningkatkan pertimbangan dan integrasi yang lebih baik melalui keterbukaan pasaran sepanjang proses pengawalseliaan, sekali gus mengukuhkan kecekapan dan daya saing ekonomi.
7.    Mengenalpasti hubungan penting dengan objektif dasar yang lain dan dasar pembangunan untuk mencapai matlamat dengan cara yang menyokong reformasi.